Oferta

Oferta usług prawnych

Nasza oferta skierowana jest do osób indywidualnych, do przedsiębiorców, do spółek i wszystkich innych podmiotów.

 

Prawo cywilne

Pomoc prawną świadczymy w zakresie prawa cywilnego. Reprezentujemy Strony w sprawach cywilnych, a w szczególności w sprawach: o zapłatę, o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, o odszkodowania ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC, o dochodzenie roszczeń wynikających z umów, o eksmisję, o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek. Przyjmujemy na siebie zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych. Podpowiadamy korzystne rozwiązania.

Prawo karne

Reprezentujemy interesy pokrzywdzonego w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, zarówno przed sądami, jak i organami ścigania. Prowadzimy również sprawy karno-skarbowe. Uczestniczymy na wszystkich etapach postępowania w tym: przygotowawczego, procesowego i egzekucyjnego.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych nasza Kancelaria świadczy pomoc w szczególności w sprawach: o rozwód, o separację, o alimenty, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ustalenie lub o zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo gospodarcze

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami, urzędami, instytucjami czy kontrahentami. Z chęcią przyjmujemy do realizacji zlecenia pełnej opieki prawnej nad podmiotem gospodarczym przez dłuższy czas. Zajmujemy się również analizą formalno-prawną umów. Wystawiamy opinie prawne.

Udzielamy porad z zakresu prawa własności przemysłowej. Zajmujemy się również prawem korporacyjnym i prawem konkurencji.

W szczególności świadczymy pomoc prawną, czy też stałą obsługę w zakresie rejestrowania podmiotów gospodarczych w rejestrach sądowych, sporządzania projektów umów spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo - akcyjnej, oraz windykacji należności.